The Amazon Private Label Course


בס׳׳ד מיט די אנליין שטענדיגע צוטריט זיבן חלקים ווידיא קאָרס וועט איר  אויף טריט-נאך-שריט, מיט איבער 22 שעה דייטליכען אינסטראקשאנ׳ס, לערנען ווי אזוי צו בויען אַ העכסט מצליח׳דיגן פרנסה בעז׳׳ה דורך פארקויפן אייער אייגענע פּראָדוקטן אויף אמאזאן, שפארט טרחה אין צייט, מיר האבן דאס שוין אנגעגרייט פאר אייך כשלחן ערוך המוכן, אלעס וואס מען ברויך צו וויסן צו מצליח זיין בע׳׳ה אויפן אמאזאן מארקעט, דבר השוה לכל נפש עצות אין הדרכות מרישא עד גמירא ארויסגעברענגט אויף א זעלטענעם מסודר׳דיגן קלארען ״אידישען שפראך׳׳ 


 ~ Module 1 ~

Setting Up Your Business Foundation

מיט ענדיגן די חלק, וועט איר האבן דו ביזנעס סטראקטאר אויפגעשטעלט, דו ביזנעס באנק קאנטע געעפענט, און אייער עמעזאן קאנטע גרייט צו אננעמען ארדערס


" I would like to thank you for the amazing course which is truely proffesional, and basically giving me the full tool-kit for Amazon sales. I would highly suggest for all those using your course to continously review the lessons again and again as every time I understand better each feature, and it really helped me to luckily start my Amazon Brand "


" It pays every penny watching your video. I learned alot and I like the idea that I could ask you questions and answer right away. "


׳׳ איך האלט אז עס איז ווערט אלע געלטער, עס איז א מורא'דיגע טאלאנט'פולע ארבעט און א געוואלד מיט ידיעות, מיט א מורא'דיגע קלארקייט, לולא דמסתפינא וואלט איך געזאגט אז עס איז א געוואלדיגע זכות פאר אייך מיטן העלפן יודן ברענגען פרנסה, אויף א אופן פון זיין אליינס אויף די פיס. וידוע הפסק מהרמב"ם ז"ל שזה המעלה הכי גדולה במצות צדקה, השי"ת ישלח ברכה במעשי ידך בהרחבת הדעת וסייעתא דשמיא, מתוך עושר ואושר וכט"ס ״ 


~ Module 2 ~

Filtering and Selecting your Products

מיט ענדיגן די חלק, וועט איר האבן באשלאסן אויף א פראדוקט מיט וואס איר ווילט אנהייבן אייער צוקנופדיגע עמעזאן ביזנעס בעז׳׳ה


׳׳ א אמתדיג'ן גרויס'ן ישר כח, סיי פאר אלע אייערע שיעורים וואס איר זענט מסביר אזו קלאר, און בפרט פאר מיר אויסהעלפן א יעדעס איינציגע מאל ווען איך רוף אייך ממש מיט הלל'ס געדולד און מיט אזא איבערגעגעבנקייט, עס האט זיך געלוינט א יעדעס איינציגע דאללער ׳׳ 


" I've been doing the advertising Technic (sponsored ads) for 2 weeks as you say, and saw great results, I could even sell like 20-30 pieces a day, I even reached the rank of 1700 which is super for this category "


" Your amazon course is super great, love your lessons, so clear and detailed, and best part its in Yiddish. "


~ Module 3 ~

International Inventory Ordering

מיט ענדיגן דו חלק, ווערט אייערע באשטימטע פראדוקט פראצידורט דורך אייער סופלייער, איר ווארט פאר אייער פראדוקט צו געזעהן ווערן און די עמעזאן פאלפילמענט צענטער


׳׳ איך וויל מיר באדאנקען פאר די שיינע שיעורים אזוי פראפעסינאל אראפגעלייגט מיט אזא קלארקייט איך האף דאס אי"ה גאר שטארק צו רעקאמענדירן פאר אנדערע ׳׳

Thanks for your outstanding and fast responses!


׳׳ My sales doubled b"h since following just a few steps, no jokes. ׳׳


׳׳ I'm burich hashem very happy with the videos it gives me a lot of info. ׳׳


~ Module 4 ~

Building Your Amazon Store Front

מיט ענדיגן די חלק, איז אייער ליסטינג הערליך אויסגעשטעלט און גרייט צו פארטוישן באזיכערס אויף קויפערס, מענטשן גלייכן דו אויסזעהן און פראפעסיניאלקייט פון אייער עמעזאן ברענד


׳׳ די קורסעס זענע אויסער געווענדליך מסודר און שיין יישר כח און אסאך הצלחה אויף ווייטער, גיי אהן מיט דיין ארבעט מיט די שיעורים וועסטו זוכה זיין אויפצושטעלן אסאך אידיש פרנסות ׳׳


" Your videos are absolutely amazing and clear. I'm following along with contacting suppliers as I'm watching you do that on the screen. "


" I wanna take this opportunity to thank you for this wonderful course that I really enjoy watching. It is really easy step by step support, and very very helpful. I must say, it's worth every penny and in my opinion such a course really is worth above any amount, for sure when you take in consideration the point that you're not committed to a specific hour or class etc. you got your tablet or computer and you watch it when ever you feel is a good timing for you. Thanks Again. No words can express the appreciation. " 


~ Module 5 ~

Promoting Your New Amazon Brand

מיט ענדיגן דו חלק, וועלן מיר אנהייבן צו זעהן סעילס אריינקומען צוביסלעך. דו צייט איז רייף אריינצולייגן אונזער כוח און מוח פאר מארקעטינג אין אדווערטייזונג


" I need to thank you it's wonderful clear, git arupgeleigt, I'm blank in Amazon Sellers field and I really enjoy it and I feel I bought the right course b"h, besides the gita grisen I heard from nice few talmidem of yours who are b"h matzliach in Amazon. "


~ Module 6 ~

Taking Marketing to the Next Level

מיט ענדיגן דו חלק, ווערט אייער אייטעם בעסער פארקויפט פון וואך צו וואך. דו צייט איז רייף צו בויען אייער ברענד מיט א פרישן אייטעם


~ Module 7 ~

Day to Day Business Operations

מיט ענדיגן דו חלק, טוט אייער טעגליכע ביזנעס אקטיוועטעטן לויפן לויט די אנגענומענע פינאנציעלע אויסשטעל, אין לויט דער דינא דמלכותא דינא


וואס באקומט איר פאר אייער אינוועסטמענט

אין ציגאב צו די אנליין ווידיא קורס, וועט איר באַקומען אינפאָרמאַציע אויף פילע אנדערע דריט פּאַרטיי מכשירים, דאַונלאָודס, און שטענדיגע רעסורסן פון פרייע אפּדעיטס אויף די קורס אייך צו העלפן במשך אייער ברענד אויפבוי. צוטריט איז ערמעגליכט אָנליין פאַר ווי לאַנג איר ווילט, אַזוי אַז איר קענט צוריק גיין און איבערהערן אלעס וואס איר האט געלערנט. עס איז נישט דא קיין דרוק אד׳׳ג אדער א קלאס זיך צו ציפאסן, איר לערענט לויט אייער אייגן גאַנג און אויף אייער אייגן געשמאק. טעמו וראו כי טוב סחרה מכל סחורה, די גרעסטע מארקעט מיט די בעסטע טרעינונג אין וועג-ווייזער צי הצלחה אי׳׳ה. אויב איר האט שאלות וואס דער קורס טוט נישט אַדרעסירען, זענען מיר אייך דא צוהעלפן ווי ווייט מעגליך

PRICE

$999.00 USD